Om djurtester

Idag är det förbjudet att testa skönhetsprodukter på djur och det är även förbjudet att sälja skönhetsprodukter som testats på djur. Förbudet gäller inom hela EU och i Norge. Problemet är att det finns kryphål i lagen som gör det möjligt för företag att djurtesta sina produkter och fortfarande sälja dem inom EU.

Det är förbjudet att djurtesta inom EU

Om man frågar ett företag om de djurtestar möts man ofta av svaret ”Det är förbjudet att djurtesta inom EU”! Det stämmer, MEN det är fortfarande fullt tillåtet att djurtesta i länder utanför EU till följ av ett lagkrav.

Kort om EU:s lagstiftning kan vi säga detta:

 • Det är förbjudet att testa skönhetsprodukter på djur inom EU
 • Det är fortfarande tillåtet att sälja produkter som djurtestats innan förbudet
 • Det är fortfarande tillåtet att använda ingredienser som djurtestats innan förbudet
 • Det är fortfarande tillåtet att sälja sina produkter i EU om de djurtestats i andra länder som en följd av lagstiftning

Det finns länder utanför EU som djurtestar

Det finns alltså länder utanför EU som djurtestar kosmetiska produkter till följd av en lagstiftning. Om så är fallet får produkten även säljas inom EU, trots att den djurtestats i andra länder.

Djurtestar Kina fortfarande?

Ja. I maj 2021 ändrade Kina sina lagar och regler kring djurtester. Enligt de nya reglerna kan vissa kosmetika produkter undantas kraven för djurtester. Även om de har lättat på djurtestkraven är det viktigt att nämna att djurtester fortfarande är tillåtet och inte förbjudet.

Produkter som inte behöver djurtestas i Kina

För att en skönhetsprodukt ska kunna undantas djurtester i Kina behöver den uppfylla dessa krav:

 • Tillhöra kategorin ”Non-special use Cosmetics” *
 • Endast säljs online direkt till privatpersoner och / eller i Hong Kong

Om produkten säljs på plats i Kina men inte är tillverkad i Kina krävs även att:

 • Varumärket innehar GMP-certifieringar utfärdade och beviljade av lokala myndigheter
 • Varumärket har skickat in dokumentation som fullt ut bekräftar produktens säkerhet, och som är beviljat av lokala myndigheter

Uppfylls inte dessa krav kommer företaget att behöva betala kinesiska myndigheter för att utföra säkerhetstester och kontroller (som kan innefatta djurtester) innan produkten får säljas på den kinesiska marknaden.

* Non-special use Cosmetics är skönhetsprodukter som inte påstås fylla en ”funktion”.  Det är produkter som hudvård, smink, parfymer, hårvårdsprodukter och nagelvårdsprodukter.

Produkter som fortfarande behöver djurtestas i Kina

I Kina finns det produkter som fortfarande behöver djurtestas:

 • Produkter i kategorin ”Special use Cosmetics” *
 • Produkter riktade till barn, gravida eller ammande
 • Produkter med nya kosmetiska ingredienser
 • Produkter med nya påståenden

* Special Use Cosmetics är produkter för särskilda ändamål med specifika påståenden. Här ingår produkter som exempelvis hårfärg, permanent, solskydd, blekningsmedel, antiperspiranter, anti-aging och rynkkrämer och produkter mot håravfall.

Om post-market testing

Det finns också fall där en produkt kan utsättas för post-market testing. Post-market testing innebär att en produkt när som helst kan testas och kontrolleras om myndigheter anser det nödvändigt. Detta kan vara för att det föreligger en säkerhetsrisk eller till följd av konsumenters klagomål.

PETA menar att inga av dessa post-market-tester i Kina använder sig av djur, medan Human Soceity International menar att ”It is unclear whether such inspections and investigations could involve animal testing”. Då det inte finns en 100% garanti att djurtester inte används i dessa fall är den Kinesiska marknaden fortfarande mycket osäker.

I ett sådant fall ska företaget kunna återkalla produkten eller utföra de säkerhetstester som krävs (som kan innefatta djurförsök).

Företag som säljer sina produkter i Kina behöver en policy finnas där produkterna återkallas istället för att utföra post-market testing.