Granskning visar: Solkrämer med bristfälligt skydd och märkning

Tillbaka till Blogg
Solkrämer med brister

Granskning visar: Solkrämer med bristfälligt skydd och märkning

Mattilsynet, Norges motsvarighet till livsmedelsverket, granskade under våren 2024 17 utvalda solkrämer för att kontrollera deras effektivitet mot UVA- och UVB-strålning samt deras märkningar. Granskningen avslöjade allvarliga brister inom båda områdena.

Att skydda sig mot solens starka strålar är avgörande för att minska risken för hudcancer. När barn exponeras för solen utan tillräckligt med skydd ökar risken för hudcancer senare i livet. Därför är det viktigt att solskyddsprodukter har korrekt märkning av SPF, och tydliga instruktioner för rätt användning och varningar om solens risker. Du som konsument ska kunna få den information som krävs för att produkten ska ge det skydd som anges.

Under våren 2024 granskade Mattilsynet 17 utvalda solkrämer, för att kontrollera deras skydd och märkningar. Flera av produkterna visade på stora brister.

Sammanfattning av resultatet

  • Fem av tio solkrämer märkta med SPF50 eller SPF50+ hade sämre skydd än utlovat, tre av dessa var riktade mot barn och två mot spädbarn
  • Alla sju solkrämer märkta med SPF30 hade godkänt skydd
  • Hälften av produkterna saknade tillräcklig information om användning och varningar
  • Endast fyra solkrämer uppfyllde alla märkeskriterier
  • Totalt analyserades nio produkter för PFAS, utan att några spår hittades

De veganska produkternas resultat

Här är en sammanfattning av de veganska produkternas resultat i granskningen.

ACO / Cosmica Sun Lotion SPF30

ACO / Cosmica Sun Lotion SPF30 har ett anspråk på SPF 30 och uppmättes till 22,5. Avvikelsen i SPF bedömdes som godtagbar efter uppvisande av dokumentation. Produkten är inte märkt med en varning om att solskyddsmedel inte ger (100%) skydd mot UVB- och UVA-strålning.

Australian Gold Kids Sensitive Sun Protection SPF50

Australian Gold Kids Sensitive Sun Protection SPF50 har ett anspråk på SPF 50 och uppmättes till 19,2. Produkten bedöms inte kunna märkas med mer än SPF 15 enligt Mattilsynet. Solskyddet innehåller homosalat (UV-filter), ett ämne som potentiellt kan vara hormonstörande. Användning av homosalat ska begränsas till ansiktsprodukter (icke-spray), med en koncentration på maximum 7,34 % från 1 januari 2025.

Ecooking Sunscreen for the Body SPF30

Ecooking Suncreen for the Body SPF30 uppfyllde SPF-märkningen. Bruksanvisningen fanns inte på norska, men detta korrigerades genom en etikett runt produktens lock.

EVY Technology Sunscreeen Mousse SPF50

EVY Technology Sunscreeen Mousse SPF50 har ett anspråk på SPF 50 och uppmättes till 18,6. Produkten bedöms inte kunna märkas med mer än SPF 15. Mattilsynet har inte fått tillfredsställande feedback för att kunna anse att avvikelsen är acceptabel. Produkten (partiet) stoppades för försäljning i Norge. Produkten är inte märkt med norsk bruksanvisning eller varningar.

Garnier Ambre Solaire Kids Sensitive SPF50+

Garnier Ambre Solaire Kids Sensitive 50+ uppfyllde SPF-märkningen och övriga märkningar.

Änglamark Sunlotion SPF30

Änglamark Sunlotion SPF30 uppfyllde SPF-märkningen och övriga märkningar.

Branschen behöver förbättras

Även om undersökningen bara täckte ett fåtal solkrämer på marknaden, visar resultaten att branschen måste bli bättre på att säkerställa att solkrämer ger det skydd som utlovas mot UVA- och UVB-strålning. Det är viktigt att alltid använda solskydd för att minska risken för hudcancer hos både vuxna och barn. Läs rapporten i sin helhet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till Blogg